Thu hẹp vùng sốt rét lưu hành tại Việt Nam

Lấy mẫu xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét.
Lấy mẫu xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét.
Lấy mẫu xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét.
Lên top