Thông tin mới nhất về những đối tượng F0 COVID-19 được cách ly tại nhà

F0 có tải lượng virus thấp (giá trị CT ≥ 30) thì có thể theo dõi y tế tại nhà.
F0 có tải lượng virus thấp (giá trị CT ≥ 30) thì có thể theo dõi y tế tại nhà.
F0 có tải lượng virus thấp (giá trị CT ≥ 30) thì có thể theo dõi y tế tại nhà.
Lên top