Thông tin dùng trực thăng rải thuốc khử trùng Hà Nội là tin giả

Vệ sinh trường học là một trong những cách phòng, chống dịch viêm phổi do virus Corona.
Vệ sinh trường học là một trong những cách phòng, chống dịch viêm phổi do virus Corona.
Vệ sinh trường học là một trong những cách phòng, chống dịch viêm phổi do virus Corona.
Lên top