Thông tin “chữa ung thư bằng hóa chất đã lạc hậu” chỉ là tin đồn

Ảnh thông tin "Việt Nam có tỉ lệ tử vong do ung thư cao nhất thế giới" lan truyền trên mạng.
Ảnh thông tin "Việt Nam có tỉ lệ tử vong do ung thư cao nhất thế giới" lan truyền trên mạng.
Ảnh thông tin "Việt Nam có tỉ lệ tử vong do ung thư cao nhất thế giới" lan truyền trên mạng.