Thói quen ngoáy tai bằng tăm bông có nguy hiểm hay không và cần lưu ý gì?

Không nên đưa tăm bông vào sâu ống tai để tránh những chấn thương nguy hiểm.
Không nên đưa tăm bông vào sâu ống tai để tránh những chấn thương nguy hiểm.
Không nên đưa tăm bông vào sâu ống tai để tránh những chấn thương nguy hiểm.
Lên top