Thói quen chết người phá hủy thận của bạn

Bên trái minh họa thận sau khi bị bệnh, bên phải là hình ảnh quả thận bình thường. Ảnh: Shireen Dooling.
Bên trái minh họa thận sau khi bị bệnh, bên phải là hình ảnh quả thận bình thường. Ảnh: Shireen Dooling.
Bên trái minh họa thận sau khi bị bệnh, bên phải là hình ảnh quả thận bình thường. Ảnh: Shireen Dooling.
Lên top