Thoái hóa cột sống nặng vì sở thích nằm võng

Khám cột sống cho người bệnh (ảnh N.P)
Khám cột sống cho người bệnh (ảnh N.P)