Thịt đỏ và thịt đã qua chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim

Thịt đỏ và thịt đã qua chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh: AFP
Thịt đỏ và thịt đã qua chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh: AFP
Thịt đỏ và thịt đã qua chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh: AFP
Lên top