Thịt chuột vào mùa vừa ăn, vừa lo

Giá bán thịt chuột từ 100.00-120.000 đồng/kg. Nhiều hộ gia đình mỗi đêm bẫy được khoảng 7-10 kg chuột đồng. Ảnh: Cường Ngô
Giá bán thịt chuột từ 100.00-120.000 đồng/kg. Nhiều hộ gia đình mỗi đêm bẫy được khoảng 7-10 kg chuột đồng. Ảnh: Cường Ngô