Thiếu niên 17 tuổi phải cắt cụt tay do tự chế pháo

Nam thiếu niên mất bàn tay vì làm pháo tự chế. Ảnh: BVCC
Nam thiếu niên mất bàn tay vì làm pháo tự chế. Ảnh: BVCC
Nam thiếu niên mất bàn tay vì làm pháo tự chế. Ảnh: BVCC
Lên top