Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thiếu kẽm sẽ khiến trẻ chậm dậy thì, thiểu năng sinh dục

Thiếu kẽm - một trong những nguyên nhân khiến trẻ em biếng ăn. Ảnh minh họa theo Healthplus.vn
Thiếu kẽm - một trong những nguyên nhân khiến trẻ em biếng ăn. Ảnh minh họa theo Healthplus.vn