Thiếu hụt canxi gây nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe?