Thiếu hụt canxi gây nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe?

Ảnh: boldsky
Ảnh: boldsky