Thiếu 13.000 đơn vị máu điều trị cho dịp Tết Nguyên đán

Lượng máu tiếp nhận của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương giảm nghiêm trọng. Ảnh: Công Thắng
Lượng máu tiếp nhận của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương giảm nghiêm trọng. Ảnh: Công Thắng
Lượng máu tiếp nhận của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương giảm nghiêm trọng. Ảnh: Công Thắng
Lên top