Thị xã Sơn Tây lần đầu tiên có trung tâm tiêm chủng cao cấp “5 sao”

Nhiều phụ huynh cho con đến VNVC Sơn Tây tiêm vắc xin ngay trong ngày khai trương
Nhiều phụ huynh cho con đến VNVC Sơn Tây tiêm vắc xin ngay trong ngày khai trương
Nhiều phụ huynh cho con đến VNVC Sơn Tây tiêm vắc xin ngay trong ngày khai trương
Lên top