Theo dõi sức khỏe tại nhà

Theo dõi sức khỏe trong những ngày nắng như "đổ lửa"

“Alo” là có ngay nhân viên y tế đến tận nơi . Ảnh: MEDLATEC
“Alo” là có ngay nhân viên y tế đến tận nơi . Ảnh: MEDLATEC
“Alo” là có ngay nhân viên y tế đến tận nơi . Ảnh: MEDLATEC
Lên top