Thêm một trường hợp mắc bệnh do nhiễm loại vi khuẩn "bị lãng quên"

Bệnh nhân M.V.D được điều trị bệnh whitmore.
Bệnh nhân M.V.D được điều trị bệnh whitmore.
Bệnh nhân M.V.D được điều trị bệnh whitmore.
Lên top