Thêm điểm hiến máu ngoại viện tại Hà Nội

Người dân dễ dàng hiến máu tại điểm hiến máu ngoại viện thay vì đến tận bệnh viện. Ảnh: Chí Hiếu
Người dân dễ dàng hiến máu tại điểm hiến máu ngoại viện thay vì đến tận bệnh viện. Ảnh: Chí Hiếu
Người dân dễ dàng hiến máu tại điểm hiến máu ngoại viện thay vì đến tận bệnh viện. Ảnh: Chí Hiếu
Lên top