Thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được công bố khỏi bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được công bố khỏi bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được công bố khỏi bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top