Thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, XQuang phổi bệnh nhân 91 xấu hơn

5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh chiều 25.4. Ảnh: BVCC
5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh chiều 25.4. Ảnh: BVCC
5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh chiều 25.4. Ảnh: BVCC
Lên top