Thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Tại Bệnh viện Đà Nẵng bệnh nhân người Mỹ được công bố khỏi bệnh.
Tại Bệnh viện Đà Nẵng bệnh nhân người Mỹ được công bố khỏi bệnh.
Tại Bệnh viện Đà Nẵng bệnh nhân người Mỹ được công bố khỏi bệnh.
Lên top