Thêm 3 trung tâm tiêm chủng cao cấp VNVC đi vào phục vụ người dân

Với sự ra đời liên tiếp của các trung tâm VNVC ở khắp các tỉnh thành, trẻ em và người lớn khắp nơi được tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch ngay khu vực mình sinh sống
Với sự ra đời liên tiếp của các trung tâm VNVC ở khắp các tỉnh thành, trẻ em và người lớn khắp nơi được tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch ngay khu vực mình sinh sống
Với sự ra đời liên tiếp của các trung tâm VNVC ở khắp các tỉnh thành, trẻ em và người lớn khắp nơi được tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch ngay khu vực mình sinh sống
Lên top