Thêm 21 bệnh nhân đã đủ điều kiện khỏi bệnh COVID-19

Lên top