Thêm 1 người mắc COVID-19 từ nước ngoài về, Việt Nam có 240 ca

Lên top