Thể thao - vũ khí tối thượng trong cuộc chiến chống ung thư?

Lance Armstrong đã chiến thắng ung thư hơn 20 năm nay. Sau scandal doping, anh chuyển về một căn nhà nhỏ hơn cùng gia đình, chỉ mang theo bộ sưu tập rượu vang quý giá và những tác phẩm nghệ thuật đã dày công sưu tầm.
Lance Armstrong đã chiến thắng ung thư hơn 20 năm nay. Sau scandal doping, anh chuyển về một căn nhà nhỏ hơn cùng gia đình, chỉ mang theo bộ sưu tập rượu vang quý giá và những tác phẩm nghệ thuật đã dày công sưu tầm.