Thế giới có cơ sở để hy vọng đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt

Mũi vaccine Nano Covax đầu tiên do người Việt Nam điều chế chống COVID-19 được tiêm thử nghiệm trên người Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Mũi vaccine Nano Covax đầu tiên do người Việt Nam điều chế chống COVID-19 được tiêm thử nghiệm trên người Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Mũi vaccine Nano Covax đầu tiên do người Việt Nam điều chế chống COVID-19 được tiêm thử nghiệm trên người Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top