Thầy lang nức tiếng với bài thuốc chữa sỏi thận bằng lá cây tươi ở Bắc Giang

Chị Nguyễn Thị Cam -  con gái ông Chu giúp ông giã lá thuốc
Chị Nguyễn Thị Cam - con gái ông Chu giúp ông giã lá thuốc
Chị Nguyễn Thị Cam - con gái ông Chu giúp ông giã lá thuốc
Lên top