Thầy lang nức tiếng với bài thuốc chữa sỏi thận bằng lá cây tươi ở Bắc Giang