Thay đốt sống nhân tạo thành công cho bệnh nhân bị ngã từ độ cao 5m

Bệnh nhân đã khỏe hơn, dần bình phục. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh nhân đã khỏe hơn, dần bình phục. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh nhân đã khỏe hơn, dần bình phục. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top