Thay đổi về chất lượng bữa ăn bán trú

Bữa trưa của các em học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An được chuẩn bị từ phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng.
Bữa trưa của các em học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An được chuẩn bị từ phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng.
Bữa trưa của các em học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An được chuẩn bị từ phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng.
Lên top