Thanh sắt đâm xuyên thấu từ nách lên vai của nam thanh niên

Thanh sắt được lấy ra từ cơ thể người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Thanh sắt được lấy ra từ cơ thể người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Thanh sắt được lấy ra từ cơ thể người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top