Thanh niên xứ Nghệ tham gia hiến máu

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại TP.Vinh, Nghệ An: ảnh:NA
Ngày hội hiến máu tình nguyện tại TP.Vinh, Nghệ An: ảnh:NA
Ngày hội hiến máu tình nguyện tại TP.Vinh, Nghệ An: ảnh:NA