Thanh niên hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

Kỹ thuật viên Ngân hàng Mắt Trung ương lấy giác mạc của anh Hắc Ngọc Trung
Kỹ thuật viên Ngân hàng Mắt Trung ương lấy giác mạc của anh Hắc Ngọc Trung
Kỹ thuật viên Ngân hàng Mắt Trung ương lấy giác mạc của anh Hắc Ngọc Trung
Lên top