Thanh niên 22 tuổi thoát cảnh gù nhiều năm

Bệnh nhân Phạm Văn D trước và sau ca phẫu thuật gù.
Bệnh nhân Phạm Văn D trước và sau ca phẫu thuật gù.
Bệnh nhân Phạm Văn D trước và sau ca phẫu thuật gù.
Lên top