Thành lập Hội bệnh mạch máu Việt Nam

Đại hội thành lập Hội Bệnh mạch máu Việt Nam tại điểm cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Ảnh: Thảo My
Đại hội thành lập Hội Bệnh mạch máu Việt Nam tại điểm cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Ảnh: Thảo My
Đại hội thành lập Hội Bệnh mạch máu Việt Nam tại điểm cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Ảnh: Thảo My
Lên top