Thanh Hoá: Ghép thận thành công cho những bệnh nhân đặc biệt

Tập thể y - bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá bên 2 bệnh nhân được ghép thận thành công. Ảnh: Thanh Dung
Tập thể y - bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá bên 2 bệnh nhân được ghép thận thành công. Ảnh: Thanh Dung
Tập thể y - bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá bên 2 bệnh nhân được ghép thận thành công. Ảnh: Thanh Dung
Lên top