'Thần dược' phòng the kỳ quái nhất lịch sử Trung Quốc