Thai phụ mắc COVID-19 không nghiêm trọng hơn so với người thường

Nghiên cứu chỉ ra phụ nữ mang thai mắc COVID-19 không nghiêm trọng hơn người bình thường như SARS và cúm. Ảnh: Shutterstock
Nghiên cứu chỉ ra phụ nữ mang thai mắc COVID-19 không nghiêm trọng hơn người bình thường như SARS và cúm. Ảnh: Shutterstock
Nghiên cứu chỉ ra phụ nữ mang thai mắc COVID-19 không nghiêm trọng hơn người bình thường như SARS và cúm. Ảnh: Shutterstock
Lên top