Thái Bình đưa thực đơn cân bằng dinh dưỡng vào bữa ăn bán trú

Bữa ăn học đường cân bằng dinh dưỡng và hợp lí giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.
Bữa ăn học đường cân bằng dinh dưỡng và hợp lí giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.
Bữa ăn học đường cân bằng dinh dưỡng và hợp lí giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.
Lên top