Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thả muỗi sinh học chống sốt xuất huyết

Thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia trên đảo Trí Nguyên, Nha Trang
Thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia trên đảo Trí Nguyên, Nha Trang