Thả muỗi sinh học chống sốt xuất huyết

Thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia trên đảo Trí Nguyên, Nha Trang
Thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia trên đảo Trí Nguyên, Nha Trang
Thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia trên đảo Trí Nguyên, Nha Trang
Lên top