Thả muỗi chống sốt xuất huyết tại 8 thôn ở TP. Nha Trang