Tập xà đơn đúng cách cho người mới bắt đầu tập luyện

Cần đảm bảo thực hiện đúng những bước hướng dẫn khi tập xà đơn. Ảnh: Xinhua
Cần đảm bảo thực hiện đúng những bước hướng dẫn khi tập xà đơn. Ảnh: Xinhua
Cần đảm bảo thực hiện đúng những bước hướng dẫn khi tập xà đơn. Ảnh: Xinhua
Lên top