Tập thể dục tại nhà - loại "vaccine" hiệu quả chống lại COVID-19

Ông Pan Shancu chạy bộ 66 kilomer trong vòng 6 giờ 41 phút quanh căn phòng của mình để nâng cao sức khỏe, chống lại COVID-19. Ảnh: AFP
Ông Pan Shancu chạy bộ 66 kilomer trong vòng 6 giờ 41 phút quanh căn phòng của mình để nâng cao sức khỏe, chống lại COVID-19. Ảnh: AFP
Ông Pan Shancu chạy bộ 66 kilomer trong vòng 6 giờ 41 phút quanh căn phòng của mình để nâng cao sức khỏe, chống lại COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top