Tập huấn tiêm vaccine COVID-19 cho Bệnh xá Công an Hà Tĩnh

Lớp tập huấn tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ y tế Bệnh xá Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CA.
Lớp tập huấn tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ y tế Bệnh xá Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CA.
Lớp tập huấn tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ y tế Bệnh xá Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CA.
Lên top