Tăng đột biến bệnh nhân liệt miệng, méo mặt vì rét

Các cơ sở y tế trang bị đầy đủ thiết bị chống rét cho người bệnh
Các cơ sở y tế trang bị đầy đủ thiết bị chống rét cho người bệnh
Các cơ sở y tế trang bị đầy đủ thiết bị chống rét cho người bệnh