Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Tăng cường tin học hoá cho các trạm y tế xã

Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc tại trạm y tế xã. Ảnh: BYT cung  cấp
Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc tại trạm y tế xã. Ảnh: BYT cung cấp