Tăng cường tin học hoá cho các trạm y tế xã

Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc tại trạm y tế xã. Ảnh: BYT cung  cấp
Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc tại trạm y tế xã. Ảnh: BYT cung cấp
Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc tại trạm y tế xã. Ảnh: BYT cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM