Hội Y học dự phòng Việt Nam:

Tăng cường nhận thức về phòng chống vi rút HPV và bệnh ung thư cổ tử cung

Hơn 70 phụ nữ đã may mắn nhất được suất tiêm ngừa vắc xin HPV miễn phí.
Hơn 70 phụ nữ đã may mắn nhất được suất tiêm ngừa vắc xin HPV miễn phí.
Hơn 70 phụ nữ đã may mắn nhất được suất tiêm ngừa vắc xin HPV miễn phí.