Tân sinh viên ĐH Y trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật giữ mạng sống

Hình thành sẹo và có tổ chức che thành bụng của Nhi.
Hình thành sẹo và có tổ chức che thành bụng của Nhi.
Hình thành sẹo và có tổ chức che thành bụng của Nhi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top