Tạm thời không mua, không sử dụng sản phẩm rượu gây ngộ độc

Loại rượu bệnh nhân đã sử dụng do gia đình cung cấp. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Loại rượu bệnh nhân đã sử dụng do gia đình cung cấp. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Loại rượu bệnh nhân đã sử dụng do gia đình cung cấp. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top