Tạm dừng nhập khẩu thuốc của doanh nghiệp tham nhũng

Lực lượng chức năng kiểm tra thị trường thuốc tân dược
Lực lượng chức năng kiểm tra thị trường thuốc tân dược