Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tắm bể bơi, khám phụ khoa... cũng có thể dính cúm A/H1N1

Bể bơi cũng là môi trường dễ lây lan cúm A/H1N1
Bể bơi cũng là môi trường dễ lây lan cúm A/H1N1