Tái tạo xương hàm bằng xương mác dưới chân

Hình ảnh ca mổ đang phẫu thuật lấy xương mác dưới chân.
Hình ảnh ca mổ đang phẫu thuật lấy xương mác dưới chân.
Hình ảnh ca mổ đang phẫu thuật lấy xương mác dưới chân.
Lên top